POLECENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 7 maja 2020 r.

Zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego nr PS-II.021.14.3.2020 z dnia 7 maja 2020 poleca Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast, Starostom województwa lubelskiego czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa lubelskiego, w terminie od 11 maja 2020 roku do dnia 24 maja 2020 roku w:

  1. placówkach wsparcia dziennego,

  2. dziennych domach i klubach seniora,

  3. środowiskowych domach samopomocy,

  4. warsztatach terapii zajęciowej.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

Opublikowano: 11 maja 2020 10:15

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 357

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.