Po-MOC to skuteczne przeciwdziałanie przemocy w gminie Gościeradów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie w okresie od 01.08.2018 do 30.11.2018 realizuje projekt „Po-MOC to skuteczne przeciwdziałanie przemocy w gminie Gościeradów” w ramach Programu Osłonowego

„WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

Edycja 2018.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie dla mieszkańców gminy Gościeradów. Cel jest zgodny z Priorytetem II Zwiększenie jakości i dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

  1. Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego.
  2. Wyjazdowe Warsztaty Po- Moc.
  3. Szkolenie Podniesienie kompetencji członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych pn:  Uzależnienia a przemoc w rodzinie.
  4. Funkcjonowanie grupy wsparcia.
  5. Pogadanka dla seniorów „Bezpieczny Senior"

Opublikowano: 28 września 2018 14:01

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 373

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.