Informacja - dożywianie w szkołach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie informuje, ze przyjmowane są wnioski o pomoc w formie dożywiania uczniów w szkole. Wnioski wraz z kompletem dokumentów potwierdzających sytuacje dochodową rodziny należy składać w siedzibie Ośrodka.

Wnioski złożone do 10 września 2018 roku zapewnią możliwość finansowania posiłków przez OPS  od miesiąca września. Osoby składające wnioski w późniejszym terminie będą miały przyznane dożywianie począwszy od następnego miesiąca.

Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 771,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art.7 ust.2–15 ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba itp.).

Opublikowano: 31 sierpnia 2018 10:05

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 529

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.