„Wysoka jakość pracy socjalnej w OPS Gościeradów”

 loga_lepsze.jpg

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie 18.05.2018 podpisał z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pt: „Wysoka jakość pracy socjalnej w OPS Gościeradów”. Projekt realizowany jest  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 294 250,00zł zł.

Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

 

Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości pracy pracowników socjalnych świadczonej na rzecz klientów OPS w Gościeradowie i całego ośrodka . Cel zostanie osiągnięty przez zmianę struktury organizacyjnej OPS, wzmocnienie kompetencji kadry ośrodka pomocy , oddzielenie pracy socjalnej od postępowania administracyjnego w sprawach przyznawania świadczeń finansowych. Wdrożenie projektu umożliwi skupienie się na działaniach skierowanych na pomoc osobom i rodzinom w odzyskaniu i wzmocnieniu możliwości pełnienia ról społecznych, przeciwdziałaniu wykluczeniu i marginalizacji praz włączeniu osób i rodzin do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Opierając się na założeniach do zmiany ustawy o pomocy społecznej projekt jest rozwiązaniem pilotażowym ułatwiającym przygotowanie OPS do projektowanych przepisami prawa.

 

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Opublikowano: 04 czerwca 2018 12:36

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 637

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.