Informacja dotycząca wydawania skierowań na pomoc żywnościwą 2014-2020

Logo Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (link otworzy duże zdjęcie)

29 LISTOPAD 2019

Informacja dotycząca wydawania skierowań na pomoc żywnościową 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018. 

Głównym celem w ramach Podprogramu 2019 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2019 - czerwiec 2020.  

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.402,00 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w Podprogramie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 odbywać się będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie, który wyda osobom zainteresowanym nowe skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Dlatego też informujemy, iż od dnia 02.12.2019 r. do 13.12.2019 r. będą wydawane skierowania uprawniające do odbioru produktów żywnościowych. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do OPS Gościeradów do poszczególnych pracowników socjalnych z dokumentami potwierdzającymi sytuację dochodową z miesiąca listopada (odcinek emerytury lub renty, zaświadczenie netto z pracy, zaświadczenie z gospodarstwa rolnego itp.) po wystawienie skierowania uprawniające do odbioru produktów żywnościowych.

UWAGA!!! 

TERMIN 13.12.2019 r. JEST TERMINEM OSTATECZNYM. PO NIM NIE BĘDĄ WYDAWANE SKIEROWANIA UPRAWNIAJĄCE DO ODBIORU PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH!!!!!!

Produkty żywnościowe wydawane będą przez:

  1. Ochotniczą Straż Pożarną w Salominie w remizie OSP Salomin dla miejscowości: Łany, Mniszek, Salomin, Gościeradów Kolonia, Gościeradów Plebański, Gościeradów Ukazowy, Gościeradów Folwark, Gościeradów Os. Zachód, Gościeradów Os. POM., Szczecyn, Wólka Szczecka.
  2. Ochotniczą Straż Pożarną w Liśniku Dużym w remizie OSP Liśnik Duży dla miejscowości: Liśnik Duży, Liśnik Duży Kolonia, Suchodoły, Marynopole, Wólka Gościeradowska
  3. Ochotniczą Straż Pożarną w Księżomierz w remizie OSP Księżomierz dla miejscowości: Księżomierz Gościeradowska, Księżomierz Dzierzkowska, Księżomierz Kościelna, Kolonia Księżomierz, Aleksandrów.

O terminie wydawania produktów po wcześniejszym porozumieniu z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z tereny naszej gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie będzie informował na stronach internetowych ops.goscieradow.pl, goscieradow.pl oraz poszczególnych OSP w kolejnych komunikatach.

Opublikowano: 29 listopada 2019 14:25

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 5991

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.