Informacja dotycząca wydawania skierowań na pomoc żywnościwą 2014-2020

Logo Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (link otworzy duże zdjęcie)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.

Głównym celem w ramach Podprogramu 2017 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017- czerwiec 2018.  

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla osoby w rodzinie.

Kwalifikowanie osób do uczestnictwa w Podprogramie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 odbywać się będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie, który wyda osobom zainteresowanym nowe skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. Dlatego też z uwagi na kończącą się procedurę podpisywania umów przez 4 Organizacje Partnerskie Lokalne z terenu naszej gminy informujemy, iż od dnia 19.10.2017 roku będą wydawane skierowania uprawniające do odbioru produktów żywnościowych. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do OPS Gościeradów do poszczególnych pracowników socjalnych po wystawienie skierowania uprawniające do odbioru produktów żywnościowych.

 

UWAGA!!! O terminie wydawania produktów po wcześniejszym porozumieniu z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z tereny naszej gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie będzie informował na stronach internetowych ops.goscieradow.pl, goscieradow.pl oraz poszczególnych OSP w kolejnych komunikatach.

Opublikowano: 19 października 2017 11:00

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1333

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.