Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 w Gminie Gościeradów

Plakat PO PŻ 2017 (link otworzy duże zdjęcie)

Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób i rodzin najbardziej potrzebujących, w szczególności osób: ubogich, niepełnosprawnych, bezrobotnych, migrantów, rodzin wielodzietnych itp., których dochód miesięczny nie przekracza 1268 zł dla osoby samotnej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie. W tym celu należy udać się do OPS Gościeradów celem wydania przez organ skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej. Produkty żywnościowe wydawane są przez:

  1. Ochotniczą Straż Pożarną w Gościeradowie w remizie OSP Gościeradów dla miejscowości: Łany, Mniszek, Salomin, Gościeradów Kolonia, Gościeradów Plebański, Gościeradów Ukazowy, Gościeradów Folwark, Gościeradów Os. Zachód, Gościeradów Os. POM.
  2. Ochotniczą Straż Pożarną w Liśniku Dużym w remizie OSP Liśnik Duży dla miejscowości: Liśnik Duży, Liśnik Duży Kolonia, Suchodoły, Marynopole, Wólka Gościeradowska
  3. Ochotniczą Straż Pożarną w Księżomierzy w remizie OSP Księżomierz dla miejscowości: Księżomierz Gościeradowska, Księżomierz Dzierzkowska, Księżomierz Kościelna, Kolonia Księżomierz, Aleksandrów.
  4. Ochotniczą Straż Pożarną w Szczecynie w remizie OSP Szczecyn dla miejscowości: Szczecyn, Wólka Szczecka.

Terminy wydawania produktów:

OSP Gościeradów:

OSP Gościeradów zakończył rozdysponowywanie produktów żywnościowych

OSP Liśnik Duży:

OSP Liśnik Duży zakończył rozdysponowywanie produktów żywnościowych 

OSP Księżomierz:

OSP Księżomierz zakończyła rozdysponowywanie produktów żywnościowych

OSP Szczecyn:

OSP Szczecyn zakończył rozdysponowywanie produktów żywnościowych 

 

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości celem weryfikacji przez pracownika osoby uprawnionej. Przypominamy, że w pozostałych przypadkach osoba powinna posiadać pisemne upoważnienie podpisane przez osobę uprawnioną do pomocy. Bez stosownego upoważnienia żywność nie zostanie wydana.

Więcej informacji pod numerem tel. (15)838-14-52.

Opublikowano: 04 kwietnia 2018 10:20

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 10053

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom-jst.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.