Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 w Gminie Gościeradów

Plakat PO PŻ 2017 (link otworzy duże zdjęcie)

Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób i rodzin najbardziej potrzebujących, w szczególności osób: ubogich, niepełnosprawnych, bezrobotnych, migrantów, rodzin wielodzietnych itp., których dochód miesięczny nie przekracza 1268 zł dla osoby samotnej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie. W tym celu należy udać się do OPS Gościeradów celem wydania przez organ skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej. Produkty żywnościowe wydawane są przez:

  1. Ochotniczą Straż Pożarną w Gościeradowie w remizie OSP Gościeradów dla miejscowości: Łany, Mniszek, Salomin, Gościeradów Kolonia, Gościeradów Plebański, Gościeradów Ukazowy, Gościeradów Folwark, Gościeradów Os. Zachód, Gościeradów Os. POM.
  2. Ochotniczą Straż Pożarną w Liśniku Dużym w remizie OSP Liśnik Duży dla miejscowości: Liśnik Duży, Liśnik Duży Kolonia, Suchodoły, Marynopole, Wólka Gościeradowska
  3. Ochotniczą Straż Pożarną w Księżomierzy w remizie OSP Księżomierz dla miejscowości: Księżomierz Gościeradowska, Księżomierz Dzierzkowska, Księżomierz Kościelna, Kolonia Księżomierz, Aleksandrów.
  4. Ochotniczą Straż Pożarną w Szczecynie w remizie OSP Szczecyn dla miejscowości: Szczecyn, Wólka Szczecka.

Terminy wydawania produktów:

OSP Gościeradów:

Rozładunek transportu jest planowany w dniu 20 kwietnia  2018 roku. Po rozładunku żywność będzie wydawana TYLKO osobom, które nie otrzymały wszystkich produktów w poprzednich rozdaniach. 

OSP Liśnik Duży:

OSP Liśnik Duży zakończył rozdysponowywanie produktów żywnościowych 

OSP Księżomierz:

Rozładunek transportu jest planowany w dniu  20 kwietnia  2018 roku. W tym samym dniu zostaną wydawane produkty do godziny 18.00 (w przypadku braku zainteresowanych godziny mogą ulec skróceniu)

Produkty wydawane będą także w dniach:

  • 21 kwiecień 2018 roku (sobota) w godzinach 10.00 - 14.00 dla miejscowości: Księżomierz Gościeradowska, Księżomierz Dzierzkowska, Księżomierz Kościelna, Kolonia Księżomierz, Aleksandrów (w przypadku braku zainteresowanych godziny mogą ulec skróceniu)
Prosimy zabrać ze sobą dokument tożsamości lub upoważnienie, jeśli osoba na którą było wystawione skierowanie nie będzie mogła przyjść osobiście.

OSP Szczecyn:

OSP Szczecyn zakończył rozdysponowywanie produktów żywnościowych 

 

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości celem weryfikacji przez pracownika osoby uprawnionej. Przypominamy, że w pozostałych przypadkach osoba powinna posiadać pisemne upoważnienie podpisane przez osobę uprawnioną do pomocy. Bez stosownego upoważnienia żywność nie zostanie wydana.

Więcej informacji pod numerem tel. (15)838-14-52.

Opublikowano: 04 kwietnia 2018 10:20

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 8950

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom-web.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.