Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciwko członkom rodziny, które narusza ich prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody.

Do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie niezależnie od jej statusu społecznego i materialnego czy też poziomu wykształcenia członków rodziny.

Jeśli jesteś osoba doznająca przemocy lub jesteś jej świadkiem zadzwoń


Policja

Tef; 997

Tef; 112

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie/ Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Gościeradów

Tel./ fax   15 838 11 92

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Tel. 15 838 11 05 wew  419

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kraśniku

665-943-069

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia

800 12 00 02

Ośrodek Terapii Uzależnień w Kraśniku

Tel.: 81 884 53 18

 

Pamiętaj, że przemoc nie skończy się sama!!!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.