Uchwałą nr VI/22/11 Rady Gminy Gościeradów z dnia 31 marca 2011roku  przyjęto  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2011-2015. Uchwałą Nr VII/28/11 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 kwietnia 2011 roku Rady Gminy Gościeradów przyjęto tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Gościeradów nr.  1292019 z dnia 26 kwietnia 2019r w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w jego skąłd wchodzi:

  1. przedstawiciel organizacji pozarządowych
  2. kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Kraśniku
  3. pracownik OPS Gościeradów
  4. pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień i Ochrony Zdrowia
  5. psycholog PSP w Liśniku Dużym
  6. dzielnicowy Komisariatu Policji w Annopolu
  7. psycholog w ZPO w Gościeraodwie
  8. psycholog w ZS w Księżomierzy 
  9. pielęgniarka - przedstawiciel służby zdrowia. 

Uchwałą Nr XII/77/15 Rady Gminy Gościeradów z dnia 30 grudnia 2015r|przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego jest finansowana  ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy oraz z realizowanych projektów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.