Pomoc społeczna:

Lp. Opis Pobierz
1. Wniosek o pomoc Pobierz
2. Wniosek o przyznanie pomocy w formie dożywiania Pobierz
3. Druk oświadczenia Pobierz
4. Druk oświadczenia o stanie majątkowym Pobierz
5. Druk oświadczenia o dochodach Pobierz

 

Świadczenie wychowawcze - 500+:

Lp. Opis Pobierz
1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Pobierz
2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach - ZSW-01 Pobierz
3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodatstwa - ZSW-03 Pobierz
4. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości zkładek na ubez. zdrowotne - ZSW-04 Pobierz

 

Świadczenia Rodzinne:

Lp. Opis Pobierz
1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego Pobierz
2. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Pobierz
3. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Pobierz
4. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Pobierz
5. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Pobierz
6. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Pobierz
7. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach - ZSR-05 Pobierz
8. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości zkładek na ubez. zdrowotne - ZSR-06 Pobierz
9. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodatstwa - ZSR-07 Pobierz
10. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania Pobierz

 

Fundusz Alimentacyjny:

Lp. Opis Pobierz
1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego Pobierz
2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach - ZFA-03 Pobierz
3. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości zkładek na ubez. zdrowotne - ZFA-04 Pobierz
4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodatstwa - ZFA-05 Pobierz
5. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów - ZFA-06 Pobierz
6. Oświadczenie wnioskodawcy o osobie zobowiązanej do alimentacji (inny niż dłużnik) Pobierz
7. Oświadczenie zwykłe Pobierz

 

Uwaga!!! Aby ubiegać się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego niezbędne jest:

  1. Aktualne zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji.
  2. Wyrok zasądzający alimenty.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.