Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeardowie został powołany Zarządzeniem Nr 3/90 Naczelnika Gminy Gościeradów z dnia 29.03.1990 roku.  Rejonem działania Ośrodka jest teren gminy Gościeradów. Kierownikiem jest Pani Anna Łuba.

Celem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy osobom uprawnionym do alimentów gdzie m. in. prowadzi postępowanie wobec dłużnikom alimentacyjnym.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.