Nasza Instytucja od 2008 roku realizuje projekt systemowy pt. „Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie to: Integracja – Aktywność – Pomoc – Sukces”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna, zawodowa i edukacyjna u osób korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie gminy Gościeradów. Mimo, że projekt realizowany jest już od kilku lat, to jednak jego główne założenia pozostają nadal aktualne. Zmianie ulega jedynie liczba uczestników oraz ilość instrumentów, w ramach których mogą oni korzystać z różnorakiego wsparcia.

Łącznie od 2008 roku do projektu zostało zakwalifikowanych 141 uczestników. Mieli oni możliwość skorzystania z profesjonalnej pomocy specjalistów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie szkoleń i kursów, jakie były realizowane w ramach działań projektowych, tj. doradztwa zawodowego, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, wizażu i stylizacji, gastronomii i cateringu, florystyki, korepetycji, zdobywania uprawnień do kierowania samochodem – kat. B oraz wózkami widłowymi. Ponadto, w 2012 roku oprócz działań o charakterze edukacyjnym i zawodowym wszyscy uczestnicy projektu oraz ich otoczenie mogli skorzystać z bezpłatnej pomocy i wsparcia psychologa oraz prawnika. Realizowane działania z reguły każdego roku są podobne, a ich wdrażanie uwarunkowane jest wymaganiami dokumentacji projektu systemowego. Natomiast potrzeba realizacji konkretnych szkoleń, kursów oraz warsztatów edukacyjnych i zawodowych wynika z przeprowadzanych wśród uczestników projektu diagnoz.

W 2014 roku w ramach projektu przewidziano do realizacji następujące zadania:

  • „Aktywna Integracja” – Program Aktywności Lokalnej z siedzibą w Liśniku Dużym i Księżomierzy Gościeradowskiej.
  • „Praca socjalna” – przeprowadzone będą wywiady środowiskowe, oraz realizowana będzie praca socjalna.
  • „Zasiłki i pomoc w naturze” – w ramach wsparcia rodziny w zadaniu będą wypłacone zasiłki celowe oraz okresowe dla uczestników projektu.

Zestawienie uczestników projektu w poszczególnych latach:

  • 2014 – 31 uczestników
  • 2013 – 30 uczestników
  • 2012 – 36 uczestników
  • 2011 – 14 uczestników
  • 2010 – 14 uczestników
  • 2009 – 9 uczestników
  • 2008 – 7 uczestników

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Gminy Gościeradów i jednostek jej podległych" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.